Proje Bilgilendirmesi - ENDA - Engelsiz Dalıs Projesi_Engelsiz_Dalış_Projesi

Go to content

Main menu:

Proje Bilgilendirmesi

“ENDA” - Engelsiz Dalış Projesi
PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ
• Proje Adı: “ENDA” - Engelsiz Dalış Projesi ve Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi
• Projenin Hedef Kitlesi: Denizi keşfetmek isteyen Ortopedik Engelli Grupları ve Tüm Engelli engelsiz çocukları, Kimsesiz çocukları, Lösemi hastası olan çocukları, Huzur evlerinde yaşayan Yaşlıları, Tüm emeklilerimizi, Tüm Gazilerimizi ve Şehit Ailelerimizi de ENDA gemisinden yararlanarak denizin altındaki görsel şöleni izleyerek ve keşfetmelerini kapsamaktadır.
• Proje Destek Türü: Sponsorluk – Destek - Gönüllü – Bağış - Yardım
• Proje Süresi: Sürdürülebilir Projedir.

Proje Teması: ENDA projesi Türkiye’deki engelli bireylerin hayallerini gerçekleştiren, su altı dünyasının gizem dolu görsellikleri ile tanışmalarını sağlayan, engellilerin toplumsal hayatta kendilerinin dezavantajlarından ve mevcut imkânlarından kaynaklı olanaksız gibi görünen her şeyi yapabilmelerini sağlayabilecekleri öz güven kazanımlarını en üst seviyede tutacakları ve engelsiz bir insandan farklı olmadıklarını, toplumsal hayata bağlanmaları sağlayacak ve Türkiye’deki engellilerin engelsiz olarak yaşama tutunacakları çok önemli bir projedir. Zira engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmamasından kaynaklanan engeller oluşturulmadığında ve farklı ihtiyaçlara uygun insanî düzenlemeler yapıldığında, sualtı dünyası açısından engelli ve engelsiz diye bir ayırım yoktur. Zihinsel engelliler ve süreğen hastalığı olanlar hariç tüm engel grupları ve özellikle ortopedik engellilerin Enda Gemisi ile özgüvenlerini ve hayata katılımlarını desteklemek.

Proje Kapsamında Olmayan Engelli Grubu: Zihinsel Engelli, Süreğen Hastalık

Proje Kapsamında Olan Engelli Grubu: Ortopedik Engelli, Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişiler., El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu olanlar, Diyaliz Hastaları bu gruba girmektedir.Proje kapsamında ENDA gemisi ile görselleme için engelli kavramı Ortopedik engelliler olacaktır.

Proje Kapsamı Genişletilerek Projeden Yararla bilecek Gruplar: Denizi keşfetmek isteyen Tüm Engelli engelsiz çocuklar, Huzur evlerinde yaşayan Yaşlılar, Kimsesiz çocuklar, Lösemi hastası olan çocuklar, Tüm emeklilerimiz, Tüm Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimiz de ENDA gemisinden yararlanarak denizin altındaki görsel şöleni izleyerek ve keşfetmelerini kapsamaktadır.

Projenin Konusu: Özellikle bedensel (ortopedik) engellilerin ENDA gemisi ile kendilerini engelsiz hissetmelerini sağlayarak onların özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve engelli bireylerin yapılan etkinlik çerçevesinde rehabilitasyonunu sağlamak üzere projelendirilmiştir, Proje kapsamında tüm ortopedik engellilerin gizemli dünya deniz altı ile buluşmasını hedeflemektedir.   

Projenin Değerlendirmesi: Proje içeriğinden, engelli bireylerin toplumsal hayata sosyal aktivitelerle tam ve eşit katılımına destek vermek ve engelli bireylerin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla özellikle de ortopedik engellilerin su altı dünyası ile tanışmalarının ENDA Gemisi ile sağlanacağı anlaşılmaktadır.
• Engelli bireylere gerekli koşullar sağlandığında toplumun diğer üyeleri ile yaşama her alanda aktif olarak katılmalarının sağlanması,
• ENDA Gemisi ile hiçbir eğitim ve prosedüre ( Dalış Kursu Sertifikası gibi) tabi olmadan deniz altı görme fırsatının sağlanması,
• Proje kapsamında yer alan faaliyetlerin engelli bireyler için farklı bir deneyim kazandırması,
• Proje kapsamının genişletilerek diğer kullanıcı gruplarının da yaralanmasının sağlanması.
• Engelli bireylerin, dezavantajlarından ve mevcut imkanlarından kaynaklı olarak gerçekleştiremedikleri, olanaksız gibi görünen bir uygulamaya dahil olmalarının, özgüven kazanımı, rehabilitasyon süreci ve toplumsal hayata eşit katılım gibi konularda katkı sağlaması olumlu olarak değerlendirilmektedir

ENDA Tesisi: Projenin hayata geçirileceği nokta olarak Türkiye’de kıyı şeridinde atıl durumda bulunan tesislerden birinin gerekli altyapı iyileştirmeleri (ilgili noktadaki belediye ve sponsorlar aracılığı ile) yapılarak, projenin sürekliliği sağlanıp, yeni nesillere aktarılacak bir proje olarak kalması ve çağa uygun rehabilitasyon merkezi olması hedeflenmiştir.

Tesis içerisinde oluşturmak istediğimiz yapılanmanın hedefinde: Engelli bireylerimizin ENDA Tesisine ayak basmalarından itibaren tesisin içerisinde engelsiz olarak istedikleri her şeyi yapmaları sağlanacaktır.

Gerekli koşullar sağlandığında, engelinin bir özür olmadığı, gerçek yaşamda karşılaştığı tüm engelleri unutacakları, önüne çıkan en büyük sorunlardan birisinin olmadığını göstermek, toplumun diğer üyeleri ile yaşama her alanda aktif olarak katılabileceklerini hissettirmektir.

Engelli vatandaşlarımızın ENDA tesisinde, ENDA gemisi haricinde, toplu bir şekilde sosyal paylaşımlar yaparak özgüven kazanmaları sağlanacak, bir engelli için olanaksız gibi görünen uygulamalara dahil olmaları, rehabilitasyon sürecini ve toplumsal hayata eşit katılım gibi konularda katkı sağlayacak bir engelsiz ENDA tesisi oluşturmak hedefimizdir.

ENDA projesi profesyonel olarak düşünülmüş bir proje olup ve bir engelli kişinin evinden engelsiz şekilde ENDA tesislerine transferinden, tesis içerisindeki aktivitelerinden ve ENDA gemisindeki denizin keşfine, sonrasında tekrar evine ulaşımını engelsiz olarak yapabileceği Türkiye’de engellilerin engelsizce paylaşabilecekleri bir projedir.

Projenin Tanımı: İleri Teknoloji ürünleri kullanarak farklı bir konseptte yarı denizaltı ( ENDA Gemisi) sistemini Türkiye ye getirerek dalış konusunda bir oluşum ile farklı bir çizgi yaratmaktır.

Proje, denizaltının görsellenmesi Yarı Denizaltı şeklindeki ENDA Gemisi ile mümkün olacaktır. Meraktan öteye gidilememiş denizaltını görmek tanımak ve keşfetme ayrıcalığını taşıyacaktır.

Deniz altını görme imkânı olmayan ortopedik yetersizliklerin dışında diğer engelli gruplarının da hizmet alabileceği kısaca tüm engellilerimizin ve genişletilmiş kapsam içindeki diğer grupların deniz altının gizemli dünyasını keşfine olanak sağlayacak ENDA Gemisidir.

Bu sistem ileri teknoloji üründen oluşan bir yarıdenizaltı (ENDA Gemisi) görselleşme sistemi konseptidir, genel olarak bakıldığında ENDA Gemisinin ile deniz altının görselleşmesine farklı deneyimler kazandıran ve keşfine yarayan komple bir sistemdir.

Türkiye geneli Ortopedik yetersizlikleri olan engelli grubu için kapsamlı bir etkinlik ve rehabilitasyon programı projesinde yer alan bu komplike sistemin hiçbir eğitim donanım ve ilave öğrenime dalış kursu sertifikası alınması zorunluluğu almaya gerek kalmaksızın denizaltını görme imkanı sağlayıcısı olması yapılan bilgi alışverişlerinde en doğru ve uygun sistem olduğunun fikir birliğine varılmıştır. Buradan yola çıkılarak projelendirilme kapsamına alınmış olup “ Engelsiz Dalış “ fikrinden Projenin adının ENDA olmasına karar verilmiştir.

Projede ana hedef “Engellilerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Sosyal Paylaşım” bilincinin oluşmasını ve pekişmesini sağlamakla birlikte, kapsam içinde yer alan diğer tüm kullanıcıları hedeflemiştir.

Hedef kitle bu projede gerçekte “herkes” tir.
Mesajı iletme biçimi bu kaygıdan hareket ederek oluşturulmuştur. “Engelsiz Dalış” sloganı geniş bir tanımı olan “herkes”i kapsamaktadır. Bu mesajın açılımı “Birlikte Yaşamak ve Hayatı Paylaşmak için Engelsiz Dalış” dir. “Sıra bende!”, “Sıra sende!”,“Sıra sizde!”,“Sıra bizde!” ve “Sıra hepimizde!” ile tek bir kişiden çıkarak, çoğalan ve bireysel hareketin toplumsal harekete dönüştüğü güçlü bir yapı oluşturmak istenilmiştir.

ENDA projesinde engellilerin gerekli koşullar sağlandığında engelsizlerin yapabileceklerini, engelsizlerin gündelik yaşamda diğer insanlar ile birlikte var olabileceği; engellilere acıyarak ya da toplumdan dışlayarak bu sorunların özümlenemeyeceğini farklılık yaratmak engellilerinde bambaşka bir dünya olan meraktan öteye gitmemiş hayallerin gerçeğe dönüştürme macerasıdır…


Enda Projesi Bütçesi:ENDA projesi bir sosyal sorumluluk, bütünlük birliktelik projesi olması ilkesinden yola çıkarak Proje bütçesini tamamen Sponsorluk–Destek-Gönüllü–Bağış-Yardım ve Topluma faydalı sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri yapan dernekler ile desteklenerek oluşturulacaktır. Oluşturulacak bütçenin aşağıdaki başlıklarda toplanmış konularda dağılımı düşünülmektedir.

ENDA Gemisi
• Geminin yurt dışından Türkiye’ye getirilmesi,
• Türkiye’de gerekli personelin eğitilmesi ve personelin konaklaması
• Geminin park hali için özel donanımların sağlanması,
• Gemi kıyı arası transfer için engelsiz yapıda bir gezi botu temini
• Gemi giderleri bakım onarım vs.
Personel
• Yönetici kadrosu
• Yardımcı hizmet personeli
• Güvenlik
• Dalgıçlar
• Gemi personeli
• Host – Hostes
• İşaret dili tercümanı
• Sağlık personeli  
Tesis
• Tesisin çevre kullanım alanlarının düzenlenmesi
• Tesisin engelsiz olarak düzenlenmesi,
• Tesiste çalışacak personeller,
• Tesiste kullanılacak engelsiz araç ve gereçler.
• Tesis giderleri
Ulaşım-Transfer
• Ulaşım transferleri için gerekli teknik altyapısı oluşturulmuş engelli taşıyabilen araçların temini,
Reklam
• Tanıtım - Reklam Giderleri


Projenin Amacı: Engelli bireylerin toplumsal yaşamın olmazsa olmazı olan sosyal aktivitelere eşit ve tam katılımlarının güçlendirilmesidir.

Yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreterek en başta hedeflediğimiz “Engelsiz Türkiye” ye ulaşmak için birinci adım Engellilerimizin / Engelsizce kullanabilecekleri bir kamp ortamı olmasıdır. Engellilerle ilgili toplumsal algıları değiştirmeye başlamış ve bu sürecin sonuna engelli ve sosyal dezavantajlı grupların “ENDA” Olarak Ortaya Çıkışı” engelliler ve diğer gruptaki bireyler için denizaltını görme imkânı yaratan bir sosyal sorumluluk projesi hareketidir.

“ENDA” projesinin oluşması değişik engelli gruplarından engellilerin sualtı dünyası ile tanışmasına yönelik çalışmaların sıkıntılı sorunlu ve çok az sayıda birey üzerinde projelendirilmesinden kaynaklı olumsuzlukların olumlu hale getirilerek yüksek sayıda bireyin su altı ile buluşup hayallerini gerçeğe dönüştürmekten doğar.Su Altının Bilinmeyen Derinliklerini Keşfe Hazırlanın..ENDA Projesinde Önemler ve Hedefler; Yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Engeli olmanın sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorun olduğu unutulmamalıdır.
Türkiye’de ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı % 2.58 iken ( yaklaşık 1.8 milyon) süreğen hastalığı olanların oranı ise % 9.70’dir (Yaklaşık 6.6 milyon). Engelli olma oranlarının ileri yaşlarda arttığı gözlemlenmiştir. Ancak, bu artış süreğen hastalığı olanlarda diğer engelli grubundakilere göre daha fazladır. 0-9 yaş grubunda ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların oranı % 1.54 iken 0-9 yaş grubunda süreğen hastalığa sahip olanların oranı % 2.60’tır. Bu oran, ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanlarda 50-59 yaş grubu, süreğen hastalığı olanlarda ise 20-29 yaş grubunda yaklaşık iki katına çıkmaktadır.

Toplam Engelli nüfus Ortopedik, görme, işitme,
dil ve konuşma engelli nüfus Süreğen hastalığa sahip olan nüfus
Toplam: %12.29 Toplam:%3.58 Toplam: %8.71

Hayalleri Gerçeğe Dönüştürme Macerası: “Engelsiz Dalış” Projesi ENDA
ENDA Türkiye’de engellilerin sosyalleşmeleri ve yaratıcılıklarını ortaya koymaları yönünde büyük adımlar atan bir sosyal girişimcidir. Spor ve sanatın özgürleştirici gücü sayesinde engellilerin yaşam kalitelerini arttırmayı amaç edinen bir projedir.
Türkiye’de bu kapsamda daha öncesinde de bu tarz ortopedik yetersizlikleri bulunanların su altı dalış imkânı sağlayıcı etkinlikler yapılmasına karşın donanım ve eğitim zorlukları sonucu olumsuzluklarla karşılaşılmış olması ile engellilerin hayalden öteye gidememişi gerçeğe dönüştürme macerası. Bu Sistemler sayesinde hiçbir eğitim donanım ve ilave öğrenime dalış kursu sertifikası alınması zorunluluğu almaya gerek kalmaksızın deniz altını görselleme imkânı sağlayıcısı olması bu projede en etken durumdur.
Okyanusların ve denizlerin engelliler üzerinde özgürleştirici etkilerinin olduğunu düşünerek; ENDA  engelli gruplarına yönelik, daha önce Türkiye’de hiç gerçekleştirilmemiş bir proje olan tüm engelliler için dalış programını hayata geçirmeye karar vermiştir. Projeye yönelik seçilen branş nedeniyle, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek, bu denli sıra dışı bir proje fikri için mekân seçimi, çevresel faktörler açısından oldukça önemli olması nedeni ile bu konuda özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de atıl bulunan kamplardan birinin restore edilerek engelliler için engelsizce hizmetin sağlanacağı bir bölgenin projenin uygulama alanı olması için çalışmalar sürdürülmektedir.
Türkiye’de daha önce engellilerin dalış yapması konusunda hiçbir girişimin olmaması olsada olumsuzluklarla karşılaşılması nedeni ile ENDA projesi için bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir, zorlukların aşılabilmesi için destekleyici bağlantılarının önemi ortaya çıkmıştır. Zayıf bir başlangıç, Çok iyi bir fikri öldürür. Fikrinden yola çıkarak, Güçlü bir başlangıç yapabilmek adına ENDA projesinin sponsorlarla desteklenmesinin önemi büyüktür.

Projenin tüm ön hazırlık süreci tamamlanarak güçlü bir fikri güçlü bir başlangıçla hayata geçirmenin zamanı gelmiştir. Bu sebeple proje için su altını görsellenmesinin, medya yoluyla toplum üzerinde kalıcı ve hatta tetikleyici bir etki bırakması adına doğru bir hedeftir.  

ENDA Projesi medya için büyük hedef olacaktır. Görsel ve yazılı basın, ulusal televizyon ve radyolarda sık sık yer alacağından medyada büyük yankı uyandıran bir medya etkisi yüksek bir proje olduğu görülecektir. Engelli dalış programı ulusal tüm medyanın da etkisiyle ciddi bir bilinirlik ve farkındalık yaratmış olmak hedeftir.

Projenin sürdürülebilir nitelikte tasarlanmış olması doğrultusunda, Projenin olmassa olmazı gibi görünen, Deniz altını göremeyen engelliler için çözümün 20 yıldan bu yana dünyanın önemli turizm destinasyonlarında kullanılan yarı denizaltı olan ENDA gemisi olduğu ve proje kapsamında olması hedeftir.

Türkiye’de engellilerin yaşam koşullarına yönelik büyük oranda bilgi ve farkındalık eksikliği mevcuttur.
Araştırma verilerine göre biliyoruz ki, Türkiye’deki engelli sayısı toplam nüfusun % 12.29’unu oluşturmaktadır. Başka bir deyişle unutulmamalı ki her 10 kişiden 1’i bir çeşit engelle yaşamını sürdürmektedir.
“Eğer doğuştan ya da sonradan engelli iseniz, toplumsal yaşamın ve hatta sıradan insanca bir dünyanın kapıları size kapanır. Engelliler ve farklı ihtiyaç grubu olarak, sosyal gelişmelerin de dışında olursunuz. Toplumsal yaşama eşit ve tam katılma hakkı olan birer birey olarak, Eşit ve özgür yaşamak herkesin hakkıdır.”
Zira engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak engeller oluşturulmadığında ve farklı ihtiyaçlara uygun insanî düzenlemeler yapıldığında, sualtı dünyası açısından engelli ve engelsiz diye bir ayırım yoktur.

Engellilerin çoğunlukla yaşadıkları ekonomik zorluklar deniz altını görmek keşif etmek lüks ve ulaşılmaz bir hayal olmaktadır. Bu nedenle, projenin sponsorlar desteği ile desteklenerek gönüllü ve ücretsiz olarak yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu sayede onlarca değişik engelli ve engelsiz bireyler grubu sualtı dünyasının büyüsüyle buluşabilecektir.
Engellilere yönelik yanlış algı konusundaki kısıtın iki boyutlu olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu hem toplum tarafında engellilerin “öteki” olarak görülmesi, sosyal ayrışma simgeleri haline gelmesi şeklindeki sorunlar, hem de engelliler tarafında hissedilen karamsarlık ve umutsuzluk duyguları olarak ortaya çıkmaktadır.  Sorunun aşılabilmesi, diğer tüm bahsedilen kısıtlarla etkileşim halindedir. Örneğin bilgi ve farkındalığın arttırılması, toplumun engellilere yönelik bakışını olumlu yönde değiştirecek, bu gelişme de engelli bireylerin duyduğu dışlanmışlık algısını ortadan kaldırmakta yararlı olacaktır. Toplum düzeyindeki bir diğer yanlış algı da engellilerin sadece yardıma muhtaç, desteğe ihtiyaç duyan bireyler olarak değerlendirilmesidir. Bu nedenle proje çerçevesine alınarak teşvik edilebilmesi açısından “algı” büyük önem taşımaktadır.

Türkiyede yapılmış olan engellilerin deniz ile buluşturulması projelerinde genel olarak sonuçuna bakıldığında, Sonuç hep aynı olmuştur; Engelli grubunun ihtiyacı olan denizi hissetme, Denizaltının gizemli hayatını keşfetme ve hayalleri gerçege dönüştürmede yetersiz kalınmıştır. Engellilerimizi sadece kıyı ile buluşturulup denizin gizemli dünyasını görme imkanları olmamştır.  
ENDA projesi hayal den öteye gidilememiş bu sorunu çözmüş ve Hayalleri gerçeğe dönüştürmüştür.

Su Altının Bilinmeyen Derinliklerini Keşfe Hazırlanın..

Saygılarımızla

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu